top of page
Home Page Logo

He Kōrero – a place to share our stories.
He Kōrero – proudly and positively Māori.
He Kōrero – helping bring our histories to life.

Pūrākau are tools that have been used for centuries by Māori to tell of amazing feats, heroic tales, romance, wins, losses, adventure, of connections. He Kōrero is about creating a digital home for the telling of pūrākau to the digital natives of today – our tamariki mokopuna. 

 

“Basically, we just wanted to tell stories about how amazingly clever our people were. We saw an opportunity to reach an audience who are not likely to read old manuscripts and books, or perhaps don’t live close to their marae – people who are more likely to turn to digital content. I hope these stories make people feel proud about themselves and learn how amazing our tīpuna were.”

—Rocky Roberts, Chief Storyteller.

Hipo.png

Hōtaka Hou

Ngā Utanga o te Waka

Nei te kōrero mō te waka atua o Araiteuru. Nāna te kūmara me te taro i kawe mai ki Aotearoa, ki Te Waipounamu anō hoki. I raro i te mana o Hipo, i tere atu te waka ki Hawaiki, ā, i whakahoki mai i ngā tipu hei whakatō ki te whenua nei. I raruraru te waka i tētahi āwhā nui o waho o te wahapū o te awa o Waitaki. Ka ngaro atu ngā utanga ki te wai, ā, ka korara atu ki Koekohe, ki Kātiki, ki Whatapāraerae. Ka tūpoki a Araiteuru ki Matakaea, ā, kei kōnā tonu i te rā nei.

Ngā Utanga o te Waka
Te Reo Māori

Latest Episode

Ngā Utanga o te Waka

This is the story of the waka Araiteuru and the role it played in introducing kūmara and taro to Aotearoa and Te Waipounamu. Led by navigator Hipo, Araiteuru voyaged to Hawaiki and back and successfully planted crops at various locations. However, the waka faced disaster during a treacherous storm near the Waitaki River. The crew lost precious cargo which washed ashore at Koekohe Beach, Kātiki Beach and Whatapāraerae. Despite these challenges, Araiteuru’s legacy endures and its upturned hull is still visible at Matakaea.

Ngā Utanga o te Waka
English
bottom of page